For MAG200 download mcast.exe, Bootstrap and image from 200/
For MAG250 download mcast_250.exe, Bootstrap and image from 250/
For MAG254 download mcast_250.exe, Bootstrap and image from 254/
For MAG256 and later, download mcast_v2.0.exe and image from:

256, 322, 324, 349, 420, 520, 522, 524

Ако фърмуеърът е заключен от предишен оператор и не можете да го смените с долните инструкции (например ако ви дава съобщение за грешка "Невалиден ключ"), вижте процедурата, описана тук. В този случай не би било достатъчно само да смените фърмуеъра, има и дрги стъпки, които трябва да се изпълнят.

За да опресните софтуера през мрежата (през LAN):

За да опресните софтуера през USB, създайте папка "mag250" (или "mag200") и запишете файловете imageupdate и Bootstrap в нея.

For USB upgrade: create a directory "mag250" (or "mag200") and put imageupdate and Bootstrap in it.

For multicast upgrade: